MİYOMEKTOMİ

MİYOMEKTOMİ

 

Myomlar rahim düz kasından  köken alan iyi huylu tümörlerdir.Kadında rahmin  tümünü almadan  sadece miyomların çıkarılması işlemi miyomektomi olarak tanımlanır. Miyomlar  kısırlık ybüyük ise ( genellikle 8 cm üstü ) ya da anormal kanamalara  neden oluyorsa, ağrı, çevre dokularda baskı, hızlı büyüme gibi etkiler gösteriyorsa, miyomektomi ameliyatı ile miyomlar çıkarılmalıdır .

 

Miyomektomi, laparotomi yani açık ameliyat ya da laparoskopi ve histereskopi yoluyla kapalı ameliyat şeklinde uygulanabilir. Miyomların hangi yöntemle çıkarılacağını belirleyen unsurlar  miyomun büyüklüğü, sayısı  ile rahmin içindeki yerleşimidir. Bu karar doktorun yapacağı tercihe bağlıdır. Rahim boşluğu içinde yerleşen miyomlar ( submüköz ): Bu yerleşimdeki miyomlar için en uygun tedavi şekli histereskopik miyomektomi ameliyatının uygulanmasıdır. Bu yöntemin avantajları;

Kısa süren bir operasyondur

Hastanın hastanede daha kısa kalması gerekir

Karın bölgesinde kesi yapılmadığından, enfeksiyon oluşma riski oldukça düşüktür.

Operasyonun başarı oranı yüksektir.

Bu avantajlarının yanında hastanın rahminde delinme, operasyon süresinin uzaması halinde işlemde kullanılan suyun kan damarlarına kaçması ve yaşamsal tehlike oluşturacak beyin ödeminin gelişme riski bulunmaktadır.

 

Rahim dışında yerleşen miyomlar ( subseröz ): Bu yerleşimde olan miyomların açık ameliyatla çıkarılması uygun değildir. Bunlar için kapalı laparoskopik ameliyat uygulanması gerekir. Fakat miyomların büyüklüğünün buna uygun olması gerekir.

Laparoskopik miyom çıkarma ameliyatı

Hastalarda uygulanan laparoskopik cerrahinin en önemli avantajı, hasta için hastanede yatış süresinin daha kısa olması , ameliyattan sonra oluşabilecek ağrının az olması ve ağrı kesicilerle giderilmesi ve normal yaşama dönüş süresinin kısa olmasıdır. Genellikle hastalar 3-4 günde normal yaşamlarına geri dönerler. Açık ameliyata oranla karındaki kesiye bağlı enfeksiyon, yara açılması gibi sorunların daha az olması da bir avantajdır.

Laparoskopik miyom ameliyatı hangi şartlarda uygulanır?

Miyomların çoğunluğu laparoskopik yolla çıkarılabilir.  Laparoskopik yolla çıkarılacak miyomların büyüklüğü 7-8 cm   geçmemeli, boyutu 3 cm den büyük olan miyomların sayıca 3 ya da daha az olması ve miyomların rahim duvarına derine  gömülü olmaması gerekir. Laparoskopik yolla miyom çıkarma ameliyatı yapıldığında, hastaların en az 3 ay süreyle gebe kalmaması gerekir. Açık ameliyata göre, ameliyattan sonra iç organlarda yapışıklık olma olasılığı daha düşüktür. Laparoskopik miyom çıkarma ameliyatı miyomların büyüklüğüne ve rahimdeki yerleşime bağlı olarak, yaklaşık 1-3 saatte tamamlanır.

 

Miyomektomi ameliyatı sonrasında gebelik nasıl etkilenmektedir?

Ameliyatı olan hastanın yaşına bağlı olarak, elde edilen gebelik oranı % 22-26 arasında değişmekte ve hastaların yaklaşık % 55 kadarı gebe kalabilmektedir. Gebelik elde etme oranı, yaşı 35 altında olan kadınlarda belirgin şekilde yüksektir. Gebe kalanların % 80 inde başka bir tedavi yapılmasına gerek kalmaz. Hastalarda ayrıca miyomektomi ameliyatı öncesinde % 60 kadar düşük oranı varken, ameliyattan sonra bu oran % 24 e geriler.

 

Miyomektomi ameliyatı sonrasında doğum şekli ne olmalıdır?

Miyomektomi ameliyatında miyomlarına sayısına ve yerleşimine göre rahmin duvarına kesiler açılır. Buradan miyomlar çıkarılır ve boşluklar dikişle kapatılır. Bu yüzden sezaryenle doğumda olduğu gibi, rahim duvarının bütünlüğü korunur. Miyomektomi ameliyatından sonra olan gebeliklerde rahmin yırtılma riski daha fazla olur. Bu riskin olması nedeniyle, kadının doğum şeklinin  sezaryen olmalıdır.

 

Miyom çıkarma ameliyatının riskleri nelerdir?

Bu ameliyatlar genel anestezi altında uygulandığından, buna bağlı olarak oluşan riskler olabilir.  Ameliyat esnasında kan kaybının fazla  olması nedeniyle, özellikle fazla sayıda miyomun çıkartıldığı durumlarda kan transfüzyonuna ihtiyaç duyulabilir..

Karından yapılan her jinekolojik operasyonda olduğu gibi, genital organlardaki yapışıklık riski burada da bulunmaktadır. Bunların yumurtalıklarda ve tüplerde olması halinde, kadında gebe kalamama ya da zor gebe kalma gibi sorunlar yaşanabilir. Ameliyat süresinin kısa olması ve diğer önlemlerle bu risk azaltılabilir. Ancak tamamen ortadan kaldırılamaz. Yapışıklık sorunları kadında kronik kasık ağrısına, kısırlığa, dış gebelik oluşmasına ve bağırsak tıkanıklığına bile neden olabilir. Bu nedenle miyomektomi sonrasındaki yapışıklıklar açısından, operasyonların özenle yapılması gerekir.

Miyom çıkarma ameliyatından sonra, miyomlar tekrarlar mı?

Miyomların oluşumu genetik etkenlere bağlı olduğundan, miyomu alınan kadının rahmi yerinde durduğu sürece tekrar miyom oluşumu olabilir. Ameliyattan sonra 5 yıl içinde yeniden miyomun oluşması, % 5-12 kadardır.

Sezaryen yapılırken miyom çıkarılabilir mi?

Kadında daha önceden var olan ya da sezaryen sırasında görülen miyomların, sezaryen yapılırken çıkarılması konusunda farklı görüşler bulunsa da, genellikle miyom çıkarma sırasında kanamanın kontrol altına alınamama riski olduğundan tercih edilmez. Sadece yüzeysel yerleşimde olanlar ya da rahme küçük bir sapla bağlı olan miyomların çıkarılması tercih edilir. Miyomlarda doğumdan sonra küçülme gözlendiğinden, miyom çıkarılmasının daha sonraya ertelenmesi daha uygundur.

 

Adres : Konak Mh. 1. Badem Sk. No:26 Lotus Office B Blok D:20-21 Haritada Göster

Mobil Telefon : 0505 540 70 37

Muayenehane Telefon : 0224 246 66 65

Randevu Telefonu : 0552 418 16 35